نمیتوان به چین و به پکن رفت و گورستان اپراتوران سلسله مینگ را از دست داد ، آرامگاه های موجود در این گورستان، هر کدام در پایین تپه های کوچک به طور جداگانه بنا شده اند ، سبک معماری مشابهی دارند و اصلی ترین تفاوتشان درپیچیدگی ساختار و اندازه آن هاست. 13 آرامگاه سلسله مینگ به وسیله جاده ای از جنوب به شمال، به نام راه مقدس به هم مرتبط هستند. در این مسیر زیبا مکان های دیگری از جمله لوح کلاه فرنگی، گذرگاه سنگی طاقدیسی، ستون های زینتی، سنگ نگاره ها و دروازه های بزرگ سرخ و لینگ شین نیز برای گردشگران قابل رویت هستند.


گورستان امپراتوران سلسله مینگ در 50 کیلومتری شمال غرب پکن واقع شده است. این آرامگاه عظیم 13 امپراتور سلسله مینگ، هفت معشوقه و یک خواجه را در دل خود جای داده که هر ساله میلیون ها تور چین برای بازدید به آنجا می روند.

اولین مقبره این آرامگاه، به نام چانگ لینگ به فرمان « ژو دی» سومین امپراتور سلسله مینگ در سال 1409 میلادی بنا شد. پس از او در طی 230 سال، 12 امپراتور دیگر آرامگاه خود را در اطراف مقبره چانگ لینگ در دامنه کوه یانگ واقع در پکن ساختند. در سال 2003 میلادی سازمان یونسکو گورستان امپراتوران سلسله مینگ با وسعتی بالغ بر 120 کیلومتر مربع را به فهرست میراث جهانی افزود.

آرامگاه های موجود در این گورستان، هر کدام در پایین تپه های کوچک به طور جداگانه بنا شده اند که سبک معماری مشابهی دارند و اصلی ترین تفاوتشان درپیچیدگی ساختار و اندازه آن هاست. 13 آرامگاه سلسله مینگ به وسیله جاده ای از جنوب به شمال، به نام راه مقدس به هم مرتبط هستند. در این مسیر زیبا مکان های دیگری از جمله لوح کلاه فرنگی، گذرگاه سنگی طاقدیسی، ستون های زینتی، سنگ نگاره ها و دروازه های بزرگ سرخ و لینگ شین نیز برای گردشگران قابل رویت هستند.

انتهای جاده مقدس به مقبره چانگ لینگ ختم می شود. این جا محل آرمیدن ژو دی و همسرش ملکه شو است. این آرامگاه بزرگ، سه حیاط در بخش جلویی خود دارد که کاخ برکت و کاخ لینگن در حیاط دوم آن به صورت باشکوهی خودنمایی می کنند. در قسمت مدور پشتی آرامگاه نیز شهر گنجینه قرار دارد.

مقبره سیزدهمین امپراتور سلسله مینگ «ژو یی جون » و دو ملکه اش، به نام آرامگاه دینگ لینگ مشهور است که در کاخ زیرزمینی آن، اشیا باستانی با ارزشی کشف شده است.

کوه دایو، محل آرامگاه ژائولینگ است که مقبره « جو تسای هو » دوازدهمین امپراتور از سلسله مینگ و سه ملکه وی در کوهپایه شرقی این کوه واقع گردید که تابوت های سلطنتی در حیاط هلالی شکل این بخش قراردارند.

ده مقبره دیگر از مجموعه آرامگاه سلسله مینگ، برای  مسافران و گردشگران تور چین غیرقابل بازدید است.