سوالات متداول

موضوع: خرید

وب سایت کوچر به صورت کامل امن و حرفه ای به گونه ای طراحی شده است که از تمام اطلاعات شخصی و مالی شما حفاظت شود و همچنین برای امنیت بیشتر در پرداخت ها از روش های کدگذاری https و ssl استفاده می شود.
بازپرداخت تورهای کنسل شده حداکثر ظرف مدت 21 روز کاری به حساب شما باز خواهد گشت. بدهی است در مواردی که هزینه های مسافر پرداخت نشده باشد این مدت بسیار کمتر خواهد بود و زیر 48 ساعت پول در حساب شما خواهد بود.