عظمت ، صلابت و ابهت در دیوار چین موج می زند. دیواری بلند که چونان اژدهای سال نو چینی با پیچ و خم بسیار از کوه های سر سبز شمال چین عبور می کند تا از مرز کشور نگاه داری کند. کمی که به این بنا نزدیک تر شویم ، اژدهای هولناک جای خود را به هنر معماری گذشتگان می دهد و انسان مجذوب زیبایی های این هنر اصیل شرق آسیا می شود.


شاید یکی از معروف ترین آثار باستانی کشور چین ، دیوار بزرگ چین باشد. دیواری به طول 6 هزار کیلومتر که در شمال این کشور بنا شده است. احداث این بنا به سال ها قبل از میلاد مسیح بر می گردد و علت بنای آن جلوگیری از هجوم همسایگان شمالی به این کشور بوده است.

برخی دیوار بزرگ چین را جزئی از عجایب هفتگانه به جا مانده از گذشته می دانند. هر چند این دیوار دیگر حالت تدافعی خود را به صورت کامل از دست داده است اما جلوه های هنری و معماری آن باعث شده تا گردشگران زیادی از سراسر دنیا را برای دیدن خود جذب نماید.

عظمت ، صلابت و ابهت در دیوار چین موج می زند. دیواری بلند که چونان اژدهای سال نو چینی با پیچ و خم بسیار از کوه های سر سبز شمال چینعبور می کند تا از مرز کشور نگاه داری کند. کمی که به این بنا نزدیک تر شویم ، اژدهای هولناک جای خود را به هنر معماری گذشتگان می دهد و انسان مجذوب زیبایی های این هنر اصیل شرق آسیا می شود.

درست است که بسیاری از بخش های این دیوار فرو ریخته است اما بسیاری از آن نیز کاملا سالم است. دروازه "شان حای گوان " از جمله دیوار هایی است که در انتهای شرق دیوار چین به خوبی پابرجا مانده و از آن به عنوان نخستین دروازه چین یاد می شود. همچنین در آن سوی دیوار چین و در غرب آن دروازه "جایوگوان" از مکان های معروفی است که همه ساله گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند.

جالب است بدانید که سالیانه تعداد زیادی از گردشگران خارجی پا بر روی دیوار چین می گذارند . افراد مشهور سیاسی ، ورزشی ، فرهنگی و هنری نیز فرصت استثنایی گام گذاشتن بر روی بنایی 3000 ساله را از دست نمی دهند.

یک مثل چینی می گوید : کسی که روی دیوار چین قدم ننهاده است ، قهرمان نیست.